Meny

Centrumsamverkan

Samverkan mellan näringsidkare i centrum

Nu tar vi "Shop Watch" till Sverige

Appen Trygve gör att ni kan samverka digitalt med varandra för ett tryggare centrum. Kommunicera med dina närmaste grannar, caféer, restauranger, krogar eller inom grupper som ni själva väljer. Tillsammans kan ni förebygga brott och hjälpas åt när någon behöver hjälp.

Varför?

Stoppa stölderna

Brottsförebyggande information och varningar sprids mellan alla anslutna handlare, så de kriminella stöldligorna upptäcks, ertappas eller får fortsätta vidare tomhänta.

Tryggare arbetsplatser

Händer det att personal känner sig otrygg? Med Trygve i telefonen har de hela centrumets stöd, och med Connect Shops är förste hjälpen bara ett knapptryck bort.

Viktiga meddelanden

Genom att alla i den slutna gruppen kan sprida viktiga meddelande till alla, med push-notis på telefonen om det är akut, så får alla en korrekt lägesbild och kan agera därefter.

Hur larmar man när telefonen inte är ett alternativ?

Connect Shops är svaret och med trygghetsknappen nås anställda, butiksgrannar och väktare i Trygve. Från 99 kr/mån per butik.

Partnerskap med Svenska Stadskärnor

I Svenska Stadskärnor samlas företag, organisationer och kommuner som har ambitioner att utveckla städerna. De tillhandahåller ett viktigt nätverk som kan inspirera och stödja utvecklingen av samhällets mötesplatser.

Vi på Trygve är stolta över att från 2017 blivit valda som "Preferred Partner", för att ge råd och dåd i utvecklande av samverkansformer och modeller för lokala trygghetsfrågor. Centrumsamverkan är en viktig del i modellen för Samhällssamverkan

Trygve är även partner med den rikstäckande organisationen Sveriges Centrumutvecklare.

"Världens bästa grannsamverkan"


Se effekten av Centrumsamverkan i Gamla Stan, Stockholm.
Där samverkar handlare, Polisen och Kommun med Trygve i lokala trygghetsfrågor.

Intresserad?

Kontakta Jesper Rosin, Trygve Sverige.
070-3673470 | jesper.rosin@trygve.se
eller via formuläret nedan.