Meny

Trygve Larmsamverkan

- koppla hemlarmet till Trygve

Så fungerar Trygve larmsamverkan

Sprider larm

Utlösta larm sprids automatiskt till alla i din Trygve larmsamverkansgrupp. Mottagarna ser larmets plats på kartan och eventuella övervakningsbilder och kan snabbt ta sig till platsen för att

 • Avbryta eventuellt brott genom att störa
 • Släcka en eventuell brand
 • Hjälpa till vid en eventuell nödsituation
 • Ringa 112 efter att ha bekräftat inbrott, brand eller nöd
 • Samla vittnesuppgifter
 • Informera dig om ett eventuellt falsklarm
 • Minimera följdskador efter t.ex. en krossad ruta

Avskräcker från inbrott vid ditt hus

När du köper Trygve Larmsamverkan får du med avskräckande dekaler som du sätter upp på ditt hus.

Avskräcker från inbrott i området

När ni är flera som har Trygve Larmsamverkan kan ni köpa områdesskyltar och sätta upp i området. Skyltarna kan även sättas upp i anslutning till huset.

Samverkan på kartan i realtid

I Trygve samverkar ni kring larm och andra händelser i området:

 • Kommunicera och samverka kring utlösta larm
 • Uppmärksamma varandra på misstänkt aktivitet i området
 • Hålla varandra informerade om eventuella stölder, inbrott och skadegörelse i området
 • Dela brottsförebyggande tips och idéer

Intresserad av larmsamverkan?

Några fakta om inbrott, brand och nöd

Några fakta som sätter fingret på varför Trygve finns

Fakta: Inbrott

 • Ett inbrott tar normalt mellan 5 och 8 minuter enligt SSF. På den tiden hinner larmcentralen nästan aldrig få dit väktare
 • Larm som är kopplade till t.ex. granne är mer avhållande än de utan koppling visar en studie som polisen gjort
 • Grannsamverkan minskar brottsligheten med i snitt 26% enligt BRÅ

Fakta: Brand

 • Normala bostäder övertänds ofta på mindre än 5 minuter. På den tiden når brandkåren bara fram till ca 15% av bostäderna i Sverige
 • Alla bränder är små i början, en liten brand kan du eller dina grannar släcka med brandsläckare
 • Varje år brinner ca 6 000 svenska hem

Fakta: Nödsituationer

 • I Sverige tar det i medeltal elva minuter innan ambulansen är framme vid en utryckning
 • Varje år drabbas cirka 10 000 personer av plötsligt hjärtstopp. Studier visar att de som får Hjärt-Lung-Räddning innan ambulansens ankomst har mer än fördubblade överlevnadschanser
 • Alla har förmåga att hjälpa till vid en nödsituation oavsett vad det handlar om, det kan vara så enkelt som att ringa räddningstjänsten och berätta vad man ser

Köp Larmsamverkan

- Logga in på Mitt Trygve och gå till Mina Tjänster