Meny

Organisationer

Vanliga frågor och svar

Organisationer i Trygve synliggör lokala organisationer, föreningar och grupperingar som bidrar med trygghet och säkerhet. Här svarar vi på vanliga frågor kring tjänsten Organisationer i Trygve - du kan alltid Kontakta oss om du behöver mer information

Vad är en Organisation i Trygve?

En organisation i Trygve består av två delar:

 1. Organisationens profilsida (valfritt)
  Här presenterar organisationen sig själv. Det är via profilsidan som Trygveanvändare kan ta direktkontakt med organisationen. Profilsidan är ett bra sätt att visa att man är verksam i ett område, eftersom Trygveanvändare kan se vilka organisationer som är verksamma i området där de befinner sig. Profilsidan går att anpassa för olika organisationers behov och önskemål. Organisationer kan även välja att inte ha någon synlig profilsida.
 2. Organisationens representanter
  De personer som representerar en organisation kan få sin organisations emblem på sina profilbilder. Det gör det enkelt för andra användare att förstå vilka dessa personer är. Organisationsrepresentanterna kan samarbeta precis som vilken användare som helst. De kan t.ex gå med i grupper, göra inlägg på kartan både offentligt och i grupp, chatta och kommentera andras inlägg.

Vad är skillnaden på en grupp och en organisation i Trygve?

Grupper i Trygve är till för samarbete mellan Trygveanvändare som organiserat sig i grupp.

Organisationer i Trygve är ett sätt för organisationer, grupper och deras representanter att synas och ett sätt låta användare ta kontakt med dem: Organisationer uppmuntras att skapa Trygve-grupper för att kunna samarbeta internt mellan organisationens representanter och medlemmar.

Vilka typer av organisationer är lämpliga i Trygve?

Trygve är bra för alla typer av grupper eller organisationer som vill öka sin lokala närvaro och som är engagerad i lokalsamhället kring trygghet och säkerhet.

Exempel på organisationer är: Lokal polis, kommun, räddningstjänster, nattvandringsgrupper, grannsamverkansgrupper, skolan, bostadsrättsföreningar, fastighetsbolag, båtklubbar, byalag, lokala räddningsgrupper (t.ex. HLR-grupper, brandvärn) etc.

Är icke-juridiska grupper välkomna som organisationer i Trygve?

Ja! Alla sammanslutningar, grupperingar och organisationer som lever upp till kraven för att vara en organisation i Trygve är välkomna. Du hittar kraven nedan.

Vilka är kraven för att bli och att ha en organisation?

 • En verifierad administratör som har ett aktivt Trygve-konto och som har uppgett tillförlitliga andra kontaktuppgifter, t.ex. telefonnummer.
 • En beskrivning som talar om vilket syfte organisationen har
 • Ett avgränsat relevant verksamhetsområde i vilket organisationen är verksam
 • Ett överenskommet åtagande att följa Trygves uppförandekod och de vanliga användarvillkoren
 • Organisationens aktuella administratör ska ha godkänt Villkoren för Organisationer

Är politiska eller religiösa organisationer tillåtna?

Vi vill uppmuntra lokala organisationer att engagera sig och involvera sig i allas vår trygghet och säkerhet. Det gör att vi tillåter politiska och religiösa organisationer i Trygve så länge deras aktivitet i Trygve är fri från politiska och religiösa meddelanden. I övrigt ställs samma krav som på andra organisationer i Trygve (se ovan).

Hur hittar Trygve-användarna organisationerna?

För att se de organisationer som är verksamma i området där man befinner sig trycker man på organisations-ikonen. Eftersom representanter för organisationer har organisationsemblem på sina profilbilder upptäcker Trygve-användare även organisationer genom representanternas inlägg och kommentarer i Trygve.

Vi är en grannsamverkansgrupp som använder Trygve. Borde vi också vara en organisation?

Grannsamverkansgrupper rekommenderas att starta en organisation i Trygve för att visa utåt att man samverkar aktivt i sitt område. Att ha en organisation i Trygve innebär också att användare som inte är med i grannsamverkansgruppen helt privat kan rapportera och informera direkt till kontaktombuden i grannsamverkansgruppen, om man vill tillåta det. Dessutom kan kontaktombuden få emblem på sina profilbilder vilket skapar en ökad trovärdighet och gör det tydligt vem som är vem i kommunikationen.

Är det mycket jobb att underhålla en organisation i Trygve?

Nej. Trygve arbetar hela tiden för att se till att alla former av samhällsengagemang ska vara enkelt för alla inblandade. När din organisation är aktiverad i Trygve krävs minimalt med arbete. Det är ni inom organisationen som bestämmer om ni vill tillåta att användare ska kunna ta kontakt med er och på vilket sätt det i så fall får ske. Eventuella nya meddelanden till organisationen visas i appen eller på mitt.trygve.se och kan enkelt markeras som “avslutade” när någon inom organisationen har svarat.

Hur kan jag få ett emblem på min Trygve-profil?

Emblemen i Trygve är till för de som är officiella representanter och administratörer i organisationen. Emblemen är alltså inte avsedda att visa på medlemskap i t.ex. en grannsamverkansgrupp. Varje organisation har en administratör som har möjlighet att dela ut emblem till organisationens officiella representanter.

Hur kommer vi igång?

Fyll i formuläret länkat nedan, så kommer någon från Trygve att höra av sig till dig, så att ni kan komma igång på enklaste sätt.

Bli organisation i Trygve