Meny

FAQ

Vanliga frågor

På den här sidan:

Om appen Trygve

Hur kommer jag igång med Trygve?

Vad roligt att du vill använda Trygve, Välkommen! Här hittar du en vår Kom-igång-guide.

Hur skiljer sig Trygve från Facebook?

Det finns en del likheter mellan de två, men det finns också många skillnader. Du kan läsa mer om det här.

Vilka plattformar finns Trygve på?

Appen Trygve finns för närvarande på iOS (iPhone and iPad) och för Android. Vi har också en version av appen på webben. Webbversionen av Trygve hittar du på https://mitt.trygve.se/ och fungerar även på t.ex. Windows- och Blackberry-telefoner.

Kommer Trygve alltid att vara gratis?

Ja, för privatpersoner kommer alltid appen Trygve att vara gratis. Vi tycker att alla ska ha möjligheten att vara med och bidra till och själv dra nytta av den trygghet och säkerhet som medmänniskor och andra bidrar med för varandra genom samverkan.

Utöver den kostnadsfria appen erbjuder vi även extratjänster som man kan välja att köpa. Exempel på en sådan tjänst är Larmsamverkan, dvs möjligheten at koppla in sitt hemlarm till Trygve.

Hur mycket mobildata använder Trygve?

Det går inte att säga exakt hur mycket data som Trygve kommer att skicka och ta emot. De flesta av våra flitigaste användare har en dataförbrukning på mindre än 20 MB per månad. Laddar man ofta upp högupplösta bilder i Trygve kommer mängden data som Trygve använder att öka.

Kommer Trygve att tömma mitt batteri på ström?

Nej inte nämnvärt!

Trygve jobbar då och då i bakgrunden för att säkerställa att du får notiser om saker som händer runtomkring. Vi är mycket måna om att hålla batterikonsumtionen på ett minimum och vi har lagt ner stort arbete på att hålla den nere.

Integritet och säkerhet

Vad gör ni med mina personuppgifter i Trygve?

Informationen som fyller i vid registrering i Trygve sparas i våra säkra servrar i molnet. Vi kommer aldrig att vidarebefordra eller sälja informationen vidare till en tredje part.

Vi aggregerar viss anonymiserad användardata för att analysera trender och för att vidareutveckla Trygve så att Trygve ska fungera ännu bättre för våra användare. Om dessa analyser och slutsatser kan bidra till insikter om hur man kan öka tryggheten och säkerheten kan information delas med relevanta aktörer eller tillbaka till våra användare. Information som delas kommer alltid att vara anonymiserad och generell.

Du kan läsa vår sekretesspolicy och användarvillkor här.

Hur säkert är Trygve?

Säkerhet och integritet är otroligt viktigt för Trygve. Vi följer alla policies som reglerar system som handhar känslig persondata.

  • Skydda Information - All privat (icke-publik) information kräver autentisering med användarnamn / lösenord eller Facebook login baserat på OAuth och "access tokens".
  • Begränsad information - Vi sparar bara data som är nödvändig för att skapa en attraktiv och värdeskapande tjänst för för våra användare. Ingen onödig data sparas.
  • Krypterad information - All kommunikation till och från våra servrar är krypterad med SSL-kryptering för att säkerställa datasäkerhet. Lagrad känslig data är bara tillgänglig av auktoriserad personal.
  • Spårbarhet - Alla försök att otillbörligen komma åt privat data eller kommunikation loggas för att kunna hitta och rättsföra ansvarig person. Ingen privat användarinformation sparas i dessa loggar.
  • Interna informationsaccessbegränsningar - bara auktoriserad Trygvepersonal har tillgång till Trygves servrar.

Hur används min geografiska plats? Kan andra användare se var jag befinner mig?

För att vi ska kunna skicka relevant, platsrelaterad information till våra användare behöver vår plattform känna till var våra användare befinner sig. Trygve visar aldrig en användares position för vare sig andra Trygve-användare eller någon annan, utom när en användare själv väljer att dela denna information, t.ex. genom att aktivera Trygghetslarmet i Trygve.

Vilken annan information behöver Trygve ha tillgång till i min telefon?

Våra användares privatliv och integritet är av största vikt för oss på Trygve. Liksom de flesta appar behöver Trygve tillgång till vissa delar av din telefon för att kunna skapa bästa möjliga användarupplevelsen och för att kunna bidra med trygghet och säkerhet för dig och andra Trygve-användare.

  • Trygve behöver tillgång till din geografiska plats för att kunna skicka notiser om viktiga händelser i närheten av dig, och för att Trygghetslarmet ska kunna larma med position på kartan.
  • Trygve behöver ha möjligheten att skicka pushnotiser till dig för att kunna alarmera dig på rapporterade händelser i närheten av dig som kan påverka dig eller som du skulle ha möjlighet att hjälpa till vid.
  • Trygve behöver tillgång till din telefons ljud för att kunna aktivera Trygghetslarmets timerfunktion.
  • Trygve behöver tillgång till ditt fotogalleri och/eller kamera om du vill kunna lägga till en bild till din profil eller till ett Trygve-inlägg.

Användare som har iOS (iPhone eller iPad) kommer att bli tillfrågade om tillgång till dessa saker genom dialogrutor i appen.

Varför behöver jag använda mitt riktiga namn i Trygve?

Vår uppförandekod uppmuntrar ärlighet i Trygve och vi upplever att ett användande av sitt riktiga namn är i enlighet med det. Vi upplever också att de användare som använder sitt riktiga namn har högra trovärdighet hos andra Trygve-användare, vilket ökar värdet av kommunikationen i Trygve. Det finns också situationer där användandet av sitt riktiga namn kan rädda liv t.ex. om olyckan skulle vara framme och trygghetslarmet är aktiverat. Hjälpande personer och räddningstjänsten kan behöva veta vem det är som behöver hjälp.

Hur förhindrar Trygve medborgargarden, ickedemokratiskt användande m.m.?

Trygve tar avstånd från och tolererar inte oetiskt, odemokratiskt, nedvärderande, brottsligt eller våldsamt beteende i användandet av Trygve. Uppförandekoden som alla användare måste godkänna för att bli användare i Trygve beskriver den värdegrund som ska ligga till grund för all information, kommunikation och samverkan som sker inom och som ett resultat av Trygve. I Trygve finns möjligheter för användare att anmäla beteende som inte är förenligt med Uppförandekoden.

Kommer jag att få hjälp vid en nödsituation?

Det hoppas vi verkligen! Trygve uppmuntrar människor att ställa upp för varandra och till att samverka med andra aktörer som bidrar med trygghet och säkerhet i samhället. Det är samtidigt viktigt att komma ihåg att Trygve inte är en räddningstjänst, det är användarna som är själva resursen, det Trygve kan bidra med är information och möjligheten till samverkan och samordning. Trygve ersätter aldrig 112, ring alltid 112 vid en akut nödsituation.

Ska jag göra ett inlägg i Trygve eller ringa 112?

Trygve ersätter aldrig 112, ring alltid 112 vid en akut nödsituation innan du skapar en händelse i Trygve.

Om företaget

Varför heter appen Trygve?

Namnet är tänkt att föra tankarna till ordet "Trygg" och "Trygghet".

Vilka står bakom Trygve?

Trygve är utvecklad av en svensk Start-Up i Stockholm som heter United Eyes AB. Grundare och VD är United Eyes AB är Per Källgården.

Hur kommer jag i kontakt med Trygve?

Hör gärna av dig till oss via epost till kontakt@trygve.se

Hur finansieras Trygve?

Trygve är fortfarande en Start-Up - vi lanserade appen i mars 2015. Likt många andra Start-Up's är vi fortfarande beroende av investeringskapital för att hålla igång och samtidigt låta appen vara kostnadsfri för våra privat-användare.

Hur tjänar Trygve pengar?

Utöver den kostnadsfria appen erbjuder vi även extratjänster som kostar pengar. Vi erbjuder t.ex. tjänsten Larmsamverkan som innebär möjligheten att koppla in sitt hemlarm till Trygve. Vi erbjuder även myndigheter, företag och organisationer möjligheten att verka i Trygve som sig själva, vilket kostar pengar. Exempel på sådana kunder är Nattvandring.nu och Lokala BRÅ Söderandan i Stockholm.