Meny

Centrumsamverkan

Näringsidkares lokala trygghetsarbete


Varför?

Stoppa stölderna

Brottsförebyggande information och varningar sprids mellan alla anslutna handlare, så de kriminella stöldligorna upptäcks, ertappas eller får fortsätta vidare tomhänta.

Tryggare arbetsplatser

Händer det att personal känner sig otrygg? Med Trygve i telefonen har de hela centrumets stöd, och med Connect Shops är förste hjälpen bara ett knapptryck bort.

Viktiga meddelanden

Genom att alla i den slutna gruppen kan sprida viktiga meddelande till alla, med push-notis på telefonen om det är akut, så får alla en korrekt lägesbild och kan agera därefter.

"Världens bästa grannsamverkan"


Se effekten av samverkan mellan handlare, komun och polis i Gamla Stan, Stockholm.

Principskiss organisationsschema

Organisation - Synlig och tillgänglig för användare i Trygve.

Projektledaren, och representanter från samfinansiärer, företräder Centrumsamverkan. Mer info

Grupp - Forum för viktiga meddelande och digital samverkan

Här sker det brottsförebyggande arbetet och meddelanden når enbart gruppens medlemmar. Administratörer sätter policy, agerar kulturbärare och godkänner ansökandes behörighet. Mer info

Connect Shops - Grupp för Trygghetslarm och mottagare

Här samlas de som har trygghetslarm inkopplade till Trygve genom Connect Shops och de som skall motta larmen; såsom anställda, butiksgrannar och väktare. Mer info

Hur larmar man när telefonen inte är ett alternativ?

Connect Shops är svaret och med trygghetsknappen nås anställda, butiksgrannar och väktare i Trygve. Från 99 kr/mån per butik.

Partnerskap med Svenska Stadskärnor

I Svenska Stadskärnor samlas företag, organisationer och kommuner som har ambitioner att utveckla städerna. De tillhandahåller ett viktigt nätverk som kan inspirera och stödja utvecklingen av samhällets mötesplatser.

Trygve tackar och bockar för att från 2017 blivit "Preferred Partner", och möjligheten att tillsammans vidareutveckla samverkansformer för lokala trygghetsfrågor.

Partnerskap med Sveriges Centrumutvecklare

Den rikstäckande organisationen för de som jobbar med centrumutveckling och anordnar evenemang, konferenser, utbildningar och ett kollegialt nätverk.

Trygve är ödmjukt tacksamma att från hösten 2017 ha blivit leverantörspartner, och en del av familjen som bidrar till levande städer, stadskärnor och mötesplatser över hela landet.

Intresserad?

Kontakta Jesper Rosin, Trygve Sverige.
070-3673470 | jesper.rosin@trygve.se
eller via formuläret nedan.