Hej! Trygve har bytt namn till
Välkommen till den nya sajten
Meny

Vanliga frågor och felsökning

Vanliga frågor

Tips

Felsökning

Om appen Trygve

Hur kommer jag igång med Trygve?

Vad roligt att du vill använda Trygve, Välkommen! Här hittar du en vår Kom-igång-guide.

Hur skiljer sig Trygve från Facebook?

Det finns en del likheter mellan de två, men det finns också många skillnader. Du kan läsa mer om det här.

Vilka plattformar finns Trygve på?

Appen Trygve finns för närvarande på iOS (iPhone and iPad) och för Android. Vi har också en version av appen på webben. Webbversionen av Trygve hittar du på https://mitt.trygve.se/ och fungerar även på t.ex. Windows- och Blackberry-telefoner.

Kommer Trygve alltid att vara gratis?

Ja, för privatpersoner kommer alltid appen Trygve att vara gratis. Vi tycker att alla ska ha möjligheten att vara med och bidra till och själv dra nytta av den trygghet och säkerhet som medmänniskor och andra bidrar med för varandra genom samverkan.

Utöver den kostnadsfria appen erbjuder vi även extratjänster som man kan välja att köpa. Exempel på en sådan tjänst är Larmsamverkan, dvs möjligheten at koppla in sitt hemlarm till Trygve.

Hur mycket mobildata använder Trygve?

Det går inte att säga exakt hur mycket data som Trygve kommer att skicka och ta emot. De flesta av våra flitigaste användare har en dataförbrukning på mindre än 20 MB per månad. Laddar man ofta upp högupplösta bilder i Trygve kommer mängden data som Trygve använder att öka.

Kommer Trygve att tömma mitt batteri på ström?

Nej inte nämnvärt!

Trygve jobbar då och då i bakgrunden för att säkerställa att du får notiser om saker som händer runtomkring. Vi är mycket måna om att hålla batterikonsumtionen på ett minimum och vi har lagt ner stort arbete på att hålla den nere.

Hur uppdaterar jag Trygve-appen?

Din telefon kan vara inställd på att uppdatera appar manuellt eller automatiskt. Vi föreslår att du aktiverar automatisk uppdatering, då kommer Trygve att uppdateras utan att du behöver göra någonting när en ny version har kommit.

Så här gör du för att aktivera automatisk uppdatering av appar:

Vill du fortsätta använda manuell uppdatering kan du öppna App Store eller Google Play, hitta Trygve och sedan välja att uppdatera appen.

Vilka får pushnotis när jag skapar en offentlig händelse i Trygve?

Detta beror på ett antal faktorer. Om du har markerat en grupp skickas en pushnotis alltid ut till medlemmarna i gruppen. Om händelsen är offentlig skickas en pushnotis även ut till personer i närheten av platsen där händelsen är rapporterad. Om händelsen är röd når den fler personer än en gul, dessutom med en starkare signal. För gröna händelser skickas ingen pushnotis ut, men alla kan se den på kartan.

Avståndet för vilka som får pushnotis beror även på mängden Trygve-användare och skall vara relevant för personer i glesbygd så väl som i städer. I korthet är logiken kring detta avancerad där vårt mål är att du som användare skall ta emot relevant information.

Integritet och säkerhet

Vad gör ni med mina personuppgifter i Trygve?

Informationen som fyller i vid registrering i Trygve sparas i våra säkra servrar i molnet. Vi följer PUL och kommer inte att vidarebefordra eller sälja informationen vidare till en tredje part.

Vi aggregerar viss anonymiserad användardata för att analysera trender och för att vidareutveckla Trygve så att Trygve ska fungera ännu bättre för våra användare. Om dessa analyser och slutsatser kan bidra till insikter om hur man kan öka tryggheten och säkerheten kan information delas med relevanta aktörer eller tillbaka till våra användare. Information som delas kommer alltid att vara anonymiserad och generell.

Du kan läsa vår sekretesspolicy och användarvillkor här.

Hur säkert är Trygve?

Säkerhet och integritet är otroligt viktigt för Trygve. Vi följer alla policies som reglerar system som handhar känslig persondata.

  • Skydda Information - All privat (icke-publik) information kräver autentisering med användarnamn / lösenord eller Facebook login baserat på OAuth och "access tokens".
  • Begränsad information - Vi sparar bara data som är nödvändig för att skapa en attraktiv och värdeskapande tjänst för för våra användare. Ingen onödig data sparas.
  • Krypterad information - All kommunikation till och från våra servrar är krypterad med SSL-kryptering för att säkerställa datasäkerhet. Lagrad känslig data är bara tillgänglig av auktoriserad personal.
  • Spårbarhet - Alla försök att otillbörligen komma åt privat data eller kommunikation loggas för att kunna hitta och rättsföra ansvarig person. Ingen privat användarinformation sparas i dessa loggar.
  • Interna informationsaccessbegränsningar - bara auktoriserad Trygvepersonal har tillgång till Trygves servrar.

Hur används min geografiska plats? Kan andra användare se var jag befinner mig?

För att vi ska kunna skicka relevant, platsrelaterad information till våra användare behöver vår plattform känna till var våra användare befinner sig. Trygve visar aldrig en användares position för vare sig andra Trygve-användare eller någon annan, utom när en användare själv väljer att dela denna information, t.ex. genom att aktivera Trygghetslarmet i Trygve.

Vilken annan information behöver Trygve ha tillgång till i min telefon?

Våra användares privatliv och integritet är av största vikt för oss på Trygve. Liksom de flesta appar behöver Trygve tillgång till vissa delar av din telefon för att kunna skapa bästa möjliga användarupplevelsen och för att kunna bidra med trygghet och säkerhet för dig och andra Trygve-användare.

  • Trygve behöver tillgång till din geografiska plats för att kunna skicka notiser om viktiga händelser i närheten av dig, och för att Trygghetslarmet ska kunna larma med position på kartan.
  • Trygve behöver ha möjligheten att skicka pushnotiser till dig för att kunna alarmera dig på rapporterade händelser i närheten av dig som kan påverka dig eller som du skulle ha möjlighet att hjälpa till vid.
  • Trygve behöver tillgång till din telefons ljud för att kunna aktivera Trygghetslarmets timerfunktion.
  • Trygve behöver tillgång till ditt fotogalleri och/eller kamera om du vill kunna lägga till en bild till din profil eller till ett Trygve-inlägg.

Användare som har iOS (iPhone eller iPad) kommer att bli tillfrågade om tillgång till dessa saker genom dialogrutor i appen.

Varför behöver jag använda mitt riktiga namn i Trygve?

Vår uppförandekod uppmuntrar ärlighet i Trygve och vi upplever att ett användande av sitt riktiga namn är i enlighet med det. Vi upplever också att de användare som använder sitt riktiga namn har högra trovärdighet hos andra Trygve-användare, vilket ökar värdet av kommunikationen i Trygve. Det finns också situationer där användandet av sitt riktiga namn kan rädda liv t.ex. om olyckan skulle vara framme och trygghetslarmet är aktiverat. Hjälpande personer och räddningstjänsten kan behöva veta vem det är som behöver hjälp.

Hur förhindrar Trygve medborgargarden, ickedemokratiskt användande m.m.?

Trygve tar avstånd från och tolererar inte oetiskt, odemokratiskt, nedvärderande, brottsligt eller våldsamt beteende i användandet av Trygve. Uppförandekoden som alla användare måste godkänna för att bli användare i Trygve beskriver den värdegrund som ska ligga till grund för all information, kommunikation och samverkan som sker inom och som ett resultat av Trygve. I Trygve finns möjligheter för användare att anmäla beteende som inte är förenligt med Uppförandekoden.

Kommer jag att få hjälp vid en nödsituation?

Det hoppas vi verkligen! Trygve uppmuntrar människor att ställa upp för varandra och till att samverka med andra aktörer som bidrar med trygghet och säkerhet i samhället. Det är samtidigt viktigt att komma ihåg att Trygve inte är en räddningstjänst, det är användarna som är själva resursen, det Trygve kan bidra med är information och möjligheten till samverkan och samordning. Trygve ersätter aldrig 112, ring alltid 112 vid en akut nödsituation.

Ska jag göra ett inlägg i Trygve eller ringa 112?

Trygve ersätter aldrig 112, ring alltid 112 vid en akut nödsituation innan du skapar en händelse i Trygve.

Om företaget

Varför heter appen Trygve?

Namnet är tänkt att föra tankarna till ordet "Trygg" och "Trygghet".

Vilka står bakom Trygve?

Trygve är utvecklad av en svensk Start-Up i Stockholm som heter United Eyes AB. Grundare och VD är United Eyes AB är Per Källgården.

Hur kommer jag i kontakt med Trygve?

Hör gärna av dig till oss via epost till kontakt@trygve.se

Hur finansieras Trygve?

Trygve är fortfarande en Start-Up - vi lanserade appen i mars 2015. Likt många andra Start-Up's är vi fortfarande beroende av investeringskapital för att hålla igång och samtidigt låta appen vara kostnadsfri för våra privat-användare.

Hur tjänar Trygve pengar?

Utöver den kostnadsfria appen erbjuder vi även extratjänster som kostar pengar. Vi erbjuder t.ex. tjänsten Larmsamverkan som innebär möjligheten att koppla in sitt hemlarm till Trygve. Vi erbjuder även myndigheter, företag och organisationer möjligheten att verka i Trygve som sig själva, vilket kostar pengar. Läs mer på Samhällssamverkan

Felsökning

Problem med pushnotiser

Får du inga pushmeddelanden till din telefon, eller kommer de med en fördröjning? Gå in på artikeln notiser och aviseringar för mer information.

Hur ger jag appen tillgång till platstjänster om jag har tidigare nekat

Trygve-appen behöver ha rättigheter att alltid använda telefonens platstjänster. För att återställa tillgången till platstjänster går du på Inställningar > Trygve > Platstjänster och markerar “Alltid”.

Jag kan inte dela ett inlägg

Om du inte kan dela ett inlägg beror det troligen på att inlägget inte är offentligt.

I dagsläget tillåter vi bara delning av offentliga inlägg på grund av säkerhetsskäl. Av denna anledning kan du vara säker på att inlägg du gör i en privat grupp aldrig lämnar gruppen.

Kommunikationen i Trygve

Finns det risker att grannsamverka med ett verktyg som Trygve?

Digital teknologi och snabb kommunikation mellan grannar medför både möjligheter, men även risker. Läs dessa frågor och svar om hur Trygve arbetar för att skapa bättre grannsamverkan i en digital värld. Läs mer på frågor och svar

Är det bra att ge alla Trygve-användare en röst?

Vi tror på öppen och offentlig kommunikation, inte bara på samverkan inom grupper. Alla bör ha rätt att be om hjälp och även bidra till lokala tryggheten. Därför ger vi våra användare frihet att kommunicera genom ansvar. Dessutom, möjligheten till offentlig kommunikation är även ett krav från myndigheter som är delaktiga i Trygve.

Hur säkerställer Trygve att kommunikationen är hjälpsam och konstruktiv?

Med öppen och offentlig kommunikation följer även utmaningar. Det finns många digitala forum, inte minst lokala Facebookgrupper, där personer tar ut svängarna och kommunicerar på ett sätt som inte främjar tryggheten. På Trygve har vi processer och system på plats för att identifiera avvikelser i den offentliga kommunikationen. Det fungerar och det är mycket sällan som behöver agera. Trygves organisationer och användare har skapat en konstruktiv och hjälpsam kultur där uppförandekoden efterlevs.

Varför är det bra med kommunikation på kartan?

Det finns flera fördelar med att kommunicera på en karta. Utöver att kartan är ett bra stöd för att hitta till en plats, är den även en naturlig sorteringsfunktion. På kartan kan du enkelt se information i din omgivning, vilken troligtvis är mer intressant än information som finns fem mil bort.

Finns det utmaningar med kommunikation på kartan?

Personer som blivit utsatta för ett brott, exempelvis inbrott, vill i många fall inte att deras hus blir markerat på en offentlig karta. Det är en utmaning som sedan länge finns i Polisens kommunikation. Trygve uppskattas därför för möjligheten att markera ut en ungefärlig plats på kartan genom en cirkel och plats i text som inte behöver vara en specifik adress. I Trygve beskrivs en exakt position som en ”nål” och för ungefärliga platsangivelser används en cirkel. Läs mer här

Finns det tips på hur man bör kommunicera?

På Trygve tar vi fram stöd som hjälper grupper att kommunicera. Vid sidan av Uppförandekoden kan vi även tipsa om artiklarna som beskriver hur man skriver signalement och som ger tips om hur man kan bli ett bra vittne.

Finns det risk att inbrottstjuvar eller personer med dåliga avsikter missbrukar information i Trygve?

Alla kan ta del av den offentliga informationen i Trygve. Man bör därför inte dela information som kan vara känslig offentligt, exempelvis om du åker på semester. I stället bör du då informera inom låsta grupper där du litar på de övriga medlemmarna. Med det sagt, vi har ännu ingen kännedom om tillfälle då en tjuv använt Trygve för att få information för att främja sin brottsliga bana.